Piwo pod chmurką na Trzech Wzgórzach – zbiórka podpisów pod petycją

Zapraszamy zwolenników kulturalnego picia pod chmurką do składania podpisów pod petycją w sprawie wyznaczenia takiej strefy na terenie Trzech Wzgórz w Wodzisławiu.

Dzięki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018, miasto może wyznaczyć strefę do picia pod chmurką w miejscu publicznym:

„Artykuł 14. 2b. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.”; 

Na początku tego roku rady miast Szczecina i Warszawy przegłosowały możliwość picia pod chmurką na terenie wiślańskich bulwarów. W wielu europejskich państwach (Anglia, Szwajcaria, Dania, Niemcy) można pić piwo na rynkach i placach. Przykłady te pokazują, że liberalizacja przepisów może przynieść pozytywne skutki dla promowania odpowiedzialnego i kulturalnego picia alkoholu.

PODPISZ PETYCJĘ ONLINE >>

Strefa picia piwa pod chmurką

Idealnym miejscem do wyznaczenia strefy jest teren rekreacyjny ze stolikami i grillem na Trzech Wzgórzach. Ludzie piją tam alkohol od lat. Panuje nieoficjalne przyzwolenie, Straż Miejska przymyka oko, choć oczywiście zdarzają się mandaty.

Wzięliśmy pod uwagę doświadczenia Warszawy i Szczecina, dlatego postulujemy pewne ograniczenia. Chcemy ograniczyć zawartość alkoholu do 12% oraz wprowadzić terminowość: możliwość picia pod chmurką do godziny 21:00.

trzy wzgórza wodzisław piwko pod chmurką
wizualizacja UM

Czystość

Zachowanie czystości to podstawowa sprawa. Teren rekreacyjny na Trzech Wzgórzach jest monitorowany. Przy każdym stoliku stoi kosz na śmieci, a w budynku technicznym znajduje się publiczna toaleta. Mieszkańcy już teraz skarżą się jednak na zbyt oddalone toalety, dlatego postulujemy postawienie dwóch toy-toyów oraz pojemnika na butelki po drugiej stronie skweru.

Bezpieczeństwo

Stoimy na stanowisku, że karać należy złe zachowanie i łamanie prawa, a nie picie piwa pod chmurką. Teren Trzech Wzgórz uważamy za jeden z bezpieczniejszych w mieście: jest nowoczesny, oświetlony i często patrolowany. Dodatkowo w tym miejscu działa monitoring, co należałoby podkreślić tablicą informacyjną.

Profilaktyki nie można budować na zakazach.Adriana Brzeźniak-Misiuro, dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Zbiórka podpisów pod petycją

Wspólnie z lokalnym oddziałem Wolności rozpoczynamy zbiórkę, która ma sprawdzić, czy inicjatywa cieszy się poparciem mieszkańców Wodzisławia. Do końca sierpnia chcemy zebrać od kilkuset do tysiąca podpisów poparcia. 

Publiczne zbiórki podpisów:

  • 27.07 (NMNZ) – ul. Targowa, ul. Powstańców
  • 11.08 – przed meczem Odra Wodzisław – LKS Krzyżanowice
  • kolejne terminy zostaną ogłoszone

Stałe punkty składania podpisów:

  • pub „Z innej Beczki”
  • cukiernia „Oskar” (Oleńka)

Podpisz petycję online: link

Strefa na Trzech Wzgórzach ma być dla wodzisławian testem. Jeśli zakończą się one pozytywnie, a mieszkańcy pokażą, że korzystają z przepisów z umiarem i zdrowym rozsądkiem, to będziemy optować za rozszerzeniem listy takich miejsc.

Treść petycji: link
Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych: link

Chcesz pomóc w zbiórce podpisów? Napisz na: kontakt@wodzislaw20.pl

Piwo pod chmurką na Trzech Wzgórzach – zbiórka podpisów pod petycją
5 (100%) 3 votes