zbiórka funduszy

Krótki opis

Komitet Wyborczy Wodzisław 2.0 obrał sobie za cel zmianę Wodzisławia Śląskiego. Aby tego dokonać, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Najcenniejszym wsparciem jest oddanie głosu na kandydatów KW Wodzisław 2.0. Oprócz tego możesz pomóc w sfinansowaniu kampanii wyborczej.

Twój dobrowolny datek pomoże sfinansować kampanię Kacpra Biernackiego – kandydata na prezydenta Wodzisławia Śląskiego oraz kandydatów na radnych KW Wodzisław 2.0

Zbiórka funduszy na kampanię Kacpra Biernackiego i KW Wodzisław 2.0

dla Wodzisław 2.0

 • 10 000,00 

  Cel zbiórki
 • 7 595,50 

  Wpłacono
 • 1

  Dni do końca
Zebrano (%) :
75.96%
Minimum amount is zł Maximum amount is zł5000
Wodzisław Śląski, Polska

Wodzisław 2.0

1 Zbiórka | 0 Lubiący

Autor zbiórki

Opis zbiórki

Działamy ze wsparciem dziesiątek ochotników – wodzisławian, którzy chcą zmian w mieście. Kodeks ogranicza jednak zakres pomocy, ponieważ za wszystko, poza rozpowszechnianiem plakatów i ulotek wyborczych oraz pomocą w pracach biurowych, musimy płacić.

Nie możemy tego robić na zasadzie wolontariatu. Działania możemy finansować tylko z dobrowolnych wpłat od wyborców.

Jeżeli możesz wesprzeć kampanię Kacpra Biernackiego i KW Wodzisław 2.0 jakąkolwiek kwotą – poniżej umieszczamy opis, jak to zrobić zgodnie z prawem.

Dzięki Twojej wpłacie mamy szansę na zwycięstwo!

Ważne informacje dla wpłacających:

Aby dokonać wpłaty, musisz mieć obywatelstwo polskie i mieszkać na stałe w Polsce.

Kwota wpłaty: wpisz tyle, ile możesz. LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA

 1. To musi być PRZELEW Z PRYWATNEGO rachunku bankowego, a nie wpłata gotówki na konto czy przelew z rachunku firmy, bo wtedy cała kwota przepada na rzecz Skarbu Państwa.
 2. To musi być ZWYKŁY PRZELEW BANKOWY, a nie szybki/ekspresowy czy wpłata gotówka na rachunek.

Poniżej zamieszczamy obowiązkowe cytaty z kodeksu wyborczego

Art. 132.§ 3. Środki finansowe:
1) komitetu wyborczego organizacji,
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce  stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.

Art. 140. § 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: [—] 2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.
§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

Art. 149. § 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

Art. 506. Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Zbiórka funduszy na kampanię Kacpra Biernackiego i KW Wodzisław 2.0
5 (100%) 3 votes