Zarząd

Kontakt do członków zarządu stowarzyszenia Wodzisław 2.0

Prezydent

Kacper Biernacki
kacper.biernacki.dsa@gmail.com
tel. 796554858

Wiceprezydent

Bartosz Młotek
mlotekbartosz@gmail.com
tel. 605533655

Sekretarz

Skarbnik

Adrian Stępniak
adrianstepniak14@gmail.com
tel. 606591656

Członek zarządu

Mateusz Placek
mateuszplacek.wodzislaw20@gmail.com
tel. 509297091